Cloud

Virtuálne servery na platforme Vmware, nadstavbové cloudové služby, podpora a poradenstvo. Umiestnené v jednom z najlepších dátových centier na Slovensku.