Informačné systémy

CRM, ERP, DMS, Intranet. Návrh, tvorba a úprava systémov podľa vašich procesov a potrieb.