Serverová infraštruktúra

V prípade zakladania, upgradu, rozširovania výkonovej a diskovej kapacity Vám navrhneme prostredie a pripravíme výhodnú ponuku. Servery, diskové polia, networking, virtualizácia, služby.