Predaj

Náš prístup je individuálny a snažíme sa klienta pochopiť a navrhnúť ten správny model fungovania a financovania.
V oblasti HW sme na základe našich partnerstiev schopný zabezpečiť širokú škálu produktov, ale naša odbornosť vyniká najmä v produktovom portfóliu Dell a EMC.
Medzi SW a licencie, ktoré dokážeme okrem predaja aj implementovať patria Vmware, Veeam, Eset, Microsoft, Quest, Zabbix.
Z oblasti služieb predávame naše kapacity a znalosti vo forme zmluvnej podpory (tzv. SLA – service level agreement), konzultačné hodiny a implementačné hodiny, poradenstvo.
Máme vyvinutý vlastný informačný systém, ktorý je možný implementovať ako CRM, ERP, DMS alebo Intranet. Výhodou je vysoká miera customizácie a nezávislosť na Microsoft licenciách.

Naším cieľom je poskytnúť kvalitné produkty a služby, preto v prípade cenovej ponuky s konkrétnou požiadavkou kontaktujte naše obchodné oddelenie na adrese sales@itprojekty.sk.