Serverová infraštruktúra

Sme schopný navrhnúť a zrealizovať vaše IT prostredie podľa zadania s ohľadom na potrebu aplikácií a užívateľov.  Ponúkame služby klasického predaja HW a SW ako aj profesionálny návrh a implementáciu na základe analýzy prostredia a cieľového stavu. Pri návrhu a cenotvorbe sa opierame o dlhoročné skúsenosti v oblasti IT čo vám zabezpečí funkčnú serverovú infraštruktúru za prijateľných cenových podmienok. Našim cieľom nie je iba predaj ale hlavne dlhodobá spolupráca na úrovni starostlivosti o celé IT riešenie.

Kľúčové slová:  Vmware, HyperV, Dell, EMC, Veeam, Microsoft, Quest, virtualizácia, servery, diskové polia, podpora, SLA, licencovanie, servis

 

Cloud

Na základe dlhoročných skúseností sme postavili cloudové riešenie na platforme Vmware v jedno znajlepších dátových centier spoločnosti Benestra. Medzi cloudové služby patrí klasický prenájom virtuálneho priestoru ale aj nadstavbové cloudové služby.

Kľúčové slová:  Vmware, cloud, hosting, monitoring, cloud backup, SSD, NSX, VPN, bezpečnosť

 

Informačné systémy

Naša spoločnosť ponúka tvorbu informačného systému šitého na mieru podľa požiadaviek a procesov vo Vašej spoločnosti. V prípade zavádzania a návrhu nového informačného systému pomôžeme nastaviť procesne čisté a správne prostredie. Medzi naše silné stránky patrí tvorba informačných systémov typu ERP, CRM a Intranet. Naše riešenie je postavené mimo Microsoft sveta čím významným spôsobom znižujeme náklady na prevádzku informačného systému.

Kľúčové slová:  ERP, CRM, Intranet, náklady, procesy, reporting, HR, evidencia zdrojov, service desk, task management, budgeting

 

IT podpora

V rámci našej spoločnosti dokážeme pokryť podporou vaše riešenia v oblasti infraštruktúry ako aj vaše prevádzky na celom území SR. Skúsenosti máme s podporou celých riešení prípadne iba častí infraštruktúry. Zastrešujeme aj podporu obchodných prevádzok na území SR, kde sa naša podpora rozširuje aj o podporu fiškálnych modulov, pokladničných systémov, pokladničných miest a celého zázemia v rámci obchodnej prevádzky.

Kľúčové slová:  IT podpora, SLA, monitoring, dohľad, správa na diaľku, pokladničné miesta, hotline, fiškálne moduly, výjazdy