Tag Archives: dochadzka

Zlepšenie fungovania spoločnosti zavedením produktu OfficeIntranet.

Zavedením intranetu sa získal jednotný informačný systém pre všetkých užívateľov. Pomocou tohto systému je možné získať jednoduchý prehľad o kontaktoch, rezerváciách zdrojov, schvalovaní dovoleniek, stavu pridelených úloh a mnoho ďalších procesov spojených s Vašou spoločnosťou.